Nyomtatás

 

Tartalomjegyzék 2020/02

A FŐSZERKESZTŐ JEGYZETE
BÓNA ZOLTÁN:
A Trianoni Békediktátum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

SZÓLJ, URAM!
GALSI ÁRPÁD:
Terveink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

TANÍTS MINKET, URUNK!
REPELIK GÁBOR:
Arám és Izráel
Dávid uralkodásának idején . . . . . . . . . . . . . . . 68
MOLNÁR ANDREA:
Rúth könyvének első fejezete
a rabbinikus irodalom sokszínű olvasatában . . 75
FEKETE CSABA:
Jer, örvendezzünk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
SZABÓ BEATRIX:
Az igehirdetés hatásos illusztrációja
Thomas G. Long homiletikájában . . . . . . . . . . 87
CZÖVEK TAMÁS:
Igeszerű igehirdetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
SZILÁGYI-KISS HAJNALKA:
Az Iszlám megjelenése és térhódítása
Mezopotámiában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR:
Reflexiók a babonás exorcizmus
kérdéséhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

KITEKINTÉS
BÉRES ANDRÁS:
Az apa neve… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
GÁJER LÁSZLÓ:
Bűnösség és emlékezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
KARASSZON ISTVÁN:
Az atyák és az egres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

ÖKUMENIKUS SZEMLE
FEKETE KÁROLY:
Unio mystica cum Christo . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
FEKETE KÁROLY:
Dr. Kránitz Mihály laudációja
a Pro Unitate in Christo díj átadásakor . . . . . 118
KRÁNITZ MIHÁLY:
A Pro Unitate in Christo díj átvétele . . . . . . . . . 119
BÉRES L. ATTILA:
Trianon és a magyar protestáns sajtó . . . . . . . . . 120

KÖNYVSZEMLE
KARASSZON ISTVÁN:
Szent nyelvek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126