TARTALOM - 2018/1


A FÕSZERKESZTÕ JEGYZETE

BÓNA ZOLTÁN: A Reformáció 500. évfordulója . . . . . . . . . . . . . . . 2

 

SZÓLJ, URAM!

KÁDÁR ZSOLT: Az örök igazság szolgálatában . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 

TANÍTS MINKET, URUNK!

NAGY JÓZSEF: Paul Tillich a végső dologról és a végső dolgokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

LEGÉNDY KRISTÓF : Menekülés a tiszta létbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

SEBJÁN FARKAS ZSOLT: Molinizmus: Isten szuverenitásának és az ember szabad akaratának

egyensúlya? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ORSZÁGH ISTVÁN : A Volkskirche-kérdés a két világháború közötti német protestáns

teológiai diskurzusban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

KLISZEK NÉMETH NOÉMI: Az egyházi humanitárius szervezetek szerepe a katonai egészségügyben, válságkezelésben . . 27

 

KITEKINTÉS

LABORCZI PÁL: Pénz és erkölcs avagy a biblikus gazdaság alapjai . . . . . . . . . . 33

 

ÖKUMENIKUS SZEMLE

Milyen legyen Európa jövője?

Az EEK nyílt levele az európai egyházaknak és partnerszervezeteknek, valamint felkérés párbeszédre és konzultációra

Fordította: Bölcskei Erzsébet . . . . . . . . . . . . . 42

A MEÖT Szociáletikai Bizottsága: A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának reflexiója az EEK nyílt levelére . . 55

 

KÖNYVSZEMLE

APOSTAGI ZOLTÁN: Szociáletika – nem csak teológusoknak . . . . . . . . . 56

BORSI ATTILA: Gaál Botond: Kálvin ébresztése A reformátor teológiai öröksége az egyetemes

tudományművelés nézőpontjából . . . . . . . . . . . 58

BOLVÁRI-TAKÁCS GÁBOR: Szatmári Emília: „Közegyházi életünk sodrában” . . . . . . . . . . . . 61