Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Tartalomjegyzék 2018/3

A FŐSZERKESZTŐ JEGYZETE


BÓNA ZOLTÁN:

Kerek évfordulókból és megemlékezésekből . . . 130


SZÓLJ, URAM!

PAPP JÁNOS:
De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! .. 131


TANÍTS MINKET, URUNK!


KOCSIS PÉTER:

Lehetséges-e a teológiai béke

az iszlám és a kereszténység között? . . . . . . . 132


FEKETE CSABA:

A Második Helvét Hitvallás új fordítása . . . . . . 138

 
NJERI ANNE WAGANA:

A krisztológia helyzete Afrikában:

Krisztus a tökéletes vezető és az ideális férj

Fordította: Ambrózy Gábor . . . . . . . . . . . . . . 148


MÁRKUS TAMÁS:

A Szentlélek ajándékának elnyerésre a hit,

a vízkeresztség és a kézrátétel kontextusában 152


HELLA FERENC:

Papmarasztás a Dési Egyházmegyében . . . . . . . 158


KITEKINTÉS


Konferencia-előadások


GUDOR KUND BOTOND:

A Tordai Egyezmény háttere . . . . . . . . . . . . . . . 163


MÉSZÁROS KÁLMÁN:

A Tordai Vallásbéke

és az anabaptisták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169


SZEBIK IMRE:

Az ökumené kezdete

Magyarországon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177


BÓNA ZOLTÁN:

Ami megelőzi, kíséri és inspirálhatja

az egyházi ökumenét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179


KHALED A. LÁSZLÓ:

Az egységtörekvés globális megjelenése . . . . . . 180


KRÁNITZ MIHÁLY:

Az egységkeresés intézményes kialakulása

és fejlődése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

BLÁZY ÁRPÁD:

A feledésbe merült 94 tantétel . . . . . . . . . . . . . . 186


KÖNYVSZEMLE


ÖTVÖS LÁSZLÓ:

Puskás Julianna és Kovács Ábrahám:

Amerikai magyar református lelkészek életútja

adattári rendszerben 1891–2000 . . . . . . . . . . . 188


KÁDÁR ZSOLT:

Pünkösdiek Magyarországon . . . . . . . . . . . . . . . 189


HELLA FERENC:

Új Utak az Egyházban

Konferenciakötet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191