Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Tartalomjegyzék 2018/4

A FŐSZERKESZTŐ JEGYZETE

BÓNA ZOLTÁN:

Gróf Tisza István szabadelvűsége .  .  .  .  .  .194


SZÓLJ, URAM!

GÁNCS PÉTER: Az írástudók felelőssége  .  .195


TANÍTS MINKET, URUNK!

CSABAI ÁGNES: Jezábel és halála  .  .  .  .196

EGERESI LÁSZLÓ SÁNDOR:

A Tel Ábel Béth-Maakáh pecsét

– egy új magyarázat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .202

SEBJÁN FARKAS ZSOLT:

A Szentírás mint „a másik”:

Jacques Derrida dekonstrukció elméletének

egy alkalmazása az evangéliumi teológiában206

PETROV ANITA:

A debreceni újortodoxia második generációja

Márk Ferenc teológiai gondolkodása  .  .  .213

KATONÁNÉ VARGA OLGA:

Pákozdy László Márton munkája

az igehirdetést segítô szaklapokban  .  .  .  .222


KITEKINTÉS

RITOÓK ZSIGMOND:

Két kevéssé ismert „előreformátor”  .  .  .  .  .228

BOGNÁR GERGELY:

Szüksége van-e

a teológiának a természettudományokra? .  . 232


ÖKUMENIKUS SZEMLE

KÁDÁR ZSOLT:

Tanulságkeresés a Reformáció 500

katolikus recepciója alapján  .  .  .  .  .  .  .233

ÍRÓ SÁNDOR:

Humanitárius szervezetek együttműködése

a belügyi szervekkel, valamint

a katonasággal a Római Katolikus Egyház

szempontjából .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .237


KÖNYVSZEMLE

BÉKÉSI SÁNDOR:

A kereszt teológiája a kultúra szövetében

A lutheri reformáció 500 éves öröksége .  .243

KARASSZON ISTVÁN:

Kutatástörténet arcképekben  .  .  .  .  .  .  .  . 245

KARASSZON ISTVÁN:

Az Őstörténet – újrafogalmazva  .  .  .  .  .  .247

KARASSZON ISTVÁN:

Hatos Pál: Szabadkőművesből