Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Tartalomjegyzék 2019/02


A FÕSZERKESZTŐ JEGYZETE

BÓNA ZOLTÁN: Európai választás –

Keresztény kultúra.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66


SZÓLJ, URAM!

STEINBACH JÓZSEF: Felemeltetett .  .  .  .67


TANÍTS MINKET, URUNK!

KUSTÁR GYÖRGY:

Jézus születésének ígérete és az isteni uralkodó képének alakulása

a hellén-római nagypolitikába.  .  .  .  .  .68

CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR:

Az Anya-Lélek a szír ősegyházban . . . . . . . . . . . 76

KORÁNYI ANDRÁS:

Reformációk, felekezetek, politikai kultúrák Európában . . . . . . . . . . . . . . 79

MARKOVICS MILÁN MÓR:

Ideológia és vallás

A radikális vallási és ideológiai alapú terrorizmussal foglalkozó írások

változékony jelentésű szavainak vizsgálata.82


KITEKINTÉS

Bioetika a lelkipásztori szolgálatban

SZŰCS FERENC:

A bioetika teológiai alapjai  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

KARASSZON ISTVÁN:

A bioetika bibliai teológiai szempontjai  .  .  .  . 89

MAGYAR BALÁZS DÁVID:

Komplex támadás a nemi erkölcs ellen?

A homoszexualitás megítélése Kálvin János teológiai és jogi gondolkozásában . . . . . 92

SZARKA MIKLÓS:

A gender és a homoszexuális ember:

pásztorálpszichológiai reflexiók .  .  .  .  .104

OROSZ GÁBOR:

Ars moriendi

Szempontok az életvégi döntésekhez .  .  .  . 107

KOCSIS ATTILA:

Jó halál-e a „jó halál”?

Az euthanázia keresztyén etikai megközelítése.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111


ÖKUMENIKUS SZEMLE

BÓNA ZOLTÁN:

A Theologiai Szemle 1958-ban indult

új folyamának utóbbi évtizedei!  .  .  .  .  .117

VÉGHELYI ANTAL:

Megváltásról – engesztelésről – megigazulásról – kegyelemről.  .  .  .  .  . 120


KÖNYVSZEMLE

ŐSZ ELŐD:

Fekete Károly:

A reformáció debreceni emlékműve.  .  .123

GYÁRFÁS JUDIT:

Az igaz vallás című tanulmánykötetről . . . . . . . 124