Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Tartalomjegyzék 2019/03

 

FŐSZERKESZTŐ JEGYZETE

BÓNA ZOLTÁN:

A gender témakör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130

 

SZÓLJ, URAM!

BÓNA ZOLTÁN:

A Lélektől indítatva

– Legyen meg az Úr akarata! . . . . . . . . . . . . . 131

 

TANÍTS MINKET, URUNK!

NAGY VIKTÓRIA:

Istenség és isteni világ az ókori Izraelben . . . .132

CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR:

Az eucharisztia a keleti szertartásban . . . . . . . 141

LÉVAI ÁDÁM:

Demokrácia, emberi jogok és társadalom

– iszlám és modernitás – szereplők, viták

és perspektívák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

FODORNÉ ABLONCZI MARGIT:

„Áldássá lesz ott az átok…”

Az áldás jelentősége református gyülekezeti

szolgálatainkban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

FEKETE CSABA:

Sinka György éneke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162

 

KITEKINTÉS

BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN:

Isten jókedve és a mi jókedvünk . . . . . . . . . . . 172

FEKETE KÁROLY:

Isten álma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

BARÁTH BÉLA LEVENTE:

„…belső életerőt, munkássági kedvet

és egységet adni egyházaiba és egyes

tagjaiba…”

Adalékok és szempontok a magyar

reformátusok két alkotmányozó zsinatának

értékeléséhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

GULYÁS GERGELY:

A Magyar Református Egyház

újraegyesülésének 10. évfordulóján . . . . . . . . 178

NAJLA KASSAB:

A Református Egyházak Világközössége

elnökének köszöntője

Fordította: Erdélyi Diána . . . . . . . . . . . . . . . . 180

FABINY TAMÁS:

A szolidáris ökumené reménye

Köszöntés a Református Egység napján,

2019. május 17-én, Debrecenben . . . . . . . . . . 180

 

ÖKUMENIKUS SZEMLE

PETŐ BALÁZS ZSOLT:

„Te pedig amikor imádkozol… ”

Az imádság gyakorlata és jelentősége

a 18. századi puritán New Englandban . . . . . 181

 

KÖNYVSZEMLE

HODOSSY-TAKÁCS ELŐD:

A teológiai tudományosság közlésének igénye,

fontossága, lehetősége és módszere . . . . . . . .183

KRÁNITZ MIHÁLY:

A „Teológia”

a magyar katolikus hittudomány lapja . . . . . . 187

KOVÁCS KRISZTIÁN:

Igazság és Élet

Folyóirat a lelkipásztori

és nevelői munka számára . . . . . . . . . . . . . . . 187

TÓTH BEÁTA:

Sapientiana

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

folyóirata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188

TRATNYEK MAGDOLNA:

Evangélikus Nevelés pedagógiai 

szakfolyóirat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .189

SINKA CSABA:

 

Szolgatárs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189