Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Dr. Kádár Zsolt - önéletrajz

Dr. Kádár Zsolt a Theologiai Szemle Szerkesztőbizottság elnöke, református lelkipásztor, a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának főtitkára. 1953-ban Miskolcon született. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. A Debreceni Református Teológiai Akadémián 1972-1978 közötti tanulmányai végeztével nyert lelkészi oklevelet. Ösztöndíjasként 1980-tól Skóciában, 1991-től az Egyesült Államokban, Princeton-ban tanult. Teológiai magiszteri oklevelet 1992-ben Princeton-ban szerzett. Teológiai doktorrá (PhD) 1998-ban avatták Debrecenben. Lelkipásztorként Szilvásváradon, Miskolcon és Egerben szolgált. 2003-2012 között az Egervölgyi Egyházmegye esperese volt. Egyházi felsőoktatási intézményekben, Debrecenben és Budapesten tanított. Két szemeszterben az atlantai Columbia Teológiai Szeminárium vendégelőadója volt.