Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Jakab László Tibor - önéletrajz

Jakab László Tibor az Arad megyei Vadász községben született 1955. május 14-én. Középiskolai tanulmányait az aradi 3. számú líceumban, (ma Csiky Gergely Gimnázium) folytatta, ahol 1974-ben érettségizett. Ebben az esztendőben nyert felvételt az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézetbe Kolozsvárra, ahol 1981-ben sikeres lelkészképesítő vizsgát tett. Nagyváradon szentelték lelkipásztorrá. Pankotán, Karcagon, Bucsán, Cegléden, Nagykőrösön és Csurgón végzett lelkipásztori és/vagy hitoktatói szolgálatot. 2009. óta a nagyatádi egyházközség lelkipásztora. Mind a lelkipásztori szolgálat, mind a református oktatási rendszer intézményeiben eltöltött 16 esztendő sok szép feladatot és sok örömöt adott számára. 2007 óta a Theologiai Szemle és a Collegium Doctorum olvasószerkesztője. Tíz évig szerkesztette a Csurgói Harangszót. Jelenleg a Dunántúli Református Egyházkerületi bíróságnak és így a közgyűlésnek is a tagja.