Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Adatvédelmi Tájékoztató 2018

 

Tisztelt Tagegyházaink, Támogatóink, Hitéleti partnereink, Híveink! 

 

Az adatvédelmi jogszabályok legújabb változásával, az átláthatóság, a magán- és hitélet védelme kötelező érvényű a Magyarországi Egyházak Ökumenikus  Tanácsának Szövetsége („MEÖT”, címe: H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.) számára.

Az európai és magyar adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést, az Ön személyes adatainak biztonságára vonatkozó felelősségünket kötelező érvényűnek tartjuk. 

Elkötelezetten védjük és kezeljük a személyes adatait és átláthatóvá tesszük, hogy milyen információkat gyűjtünk Önről, és mire használjuk azokat. 

Kérjük, hogy válaszlevélként a jelen levelünket elegendő visszaküldenie a „válasz” és „küldés” opcióra kattintva, mellyel egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége (MEÖT) továbbra is kezelhesse az Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően.

Adatvédelmi szabályzatunkról, olvassa el a honlapunkon található  Adatvédelmi Tájékoztatót/Irányelveket.

Őszinte tisztelettel,

Dr. Fischl Vilmos

főtitkár

 

Adatvédelem pdf letöltése

Adatvédelmi tájékoztató letöltése


Kolozsvárra is gondoltak

 

   


Kolozsvárra is gondoltak azok, akik az 1920-évek elején átérezték a trianoni tragédiát szellemi, lelki és intézményi szempontból is tetéző elszigeteltség veszélyét református/protestáns szempontból is. Elsősorban Csikesz Sándor debreceni teológusra gondolhatunk, aki 1925-ben életre hívta a Theologiai Szemlét, s az első számoktól kezdődően nem csak a soproni evangélikus teológusokat hívta meg a munkába, hanem azokat a református kollégáit is, akik Erdélyben, a Felvidéken, a Délvidéken, vagy éppen az Őrvidéken „kerültek idegen országba.” Az idén tízedik X-ébe lépett Theologiai Szemle alapításától kezdve remélte, hogy a szent tudományok iránt érdeklődők fontos forrásként tekintenek hasábjaira „a határon innen és túl”, és természetesen mindig örömmel fogadta, ha „határon túli” teológusokat is köszönthetett a szerzők között.
A negyedévente megjelenő folyóirat ennek a szellemiségnek a jegyében szervezett az elmúlt másfél évtizedben úgynevezett „kihelyezett” szerkesztőbizottsági üléseket, amelyek sorából nem hiányoztak a határon-túli intézmények, egyházi központok, illetve gyülekezetek sem. Így jutottunk el Bécsbe (sic), Komáromba, Kassára, Beregszászba, Nagyváradra, Bácsfeketehegyre és most, a Pünkösdöt követő héten a kincses Kolozsvárra.
A kétnapos látogatásunk során az Erdélyi Református Egyházkerület és a Protestáns Teológiai Intézet képviselői voltak segítségünkre, amelyért ezúton is hálás köszönetet mondunk. Az ökumenikus szerkesztőbizottság/delegáció tagjai: dr. Kádár Zsolt, Jakab László, dr. Bóna Zoltán református; dr. Fischl Vilmos evangélikus; Háló Gyula baptista; és Szuhánszky Gábor metodista lelkészek „ökumenikus séta” keretében látogatták meg a református, evangélikus, unitárius, baptista és római katolikus egyházközségeket s találkoztak az egyházkerületek, a gyülekezetek püspökeivel és vezető lelkipásztoraival. 
A konkrét, nyilvános szerkesztőbizottsági ülésre a Protestáns Teológiai Intézet impozáns dísztermében került sor az intézet református, evangélikus és unitárius tanárai és diákjai jelenlétében. Az óráikat feláldozó tanároknak ezúton is hálás köszönetet mondunk.  A bizottság tagjai a Theologiai Szemle elvi és a szerkesztési szempontjainak bemutatása után buzdították a jelenlévőket könyvismertetések, tanulmányok, közfigyelemre méltó beszédek közlésére. Nem utolsósorban hívták fel a figyelmet arra, hogy a Theologiai Szemle, mint a Tudományos Művek Tárában regisztrált szakfolyóirat a tudományos fokozatok megszerzésének, valamint az intézmények akkreditálásának folyamatában kreditszerző publikálásra is minősített periodika.

 

Dr. Bóna Zoltán

Folyóiratok Éjszakája

 

 


A Múzeumok Éjszakája

című
impozáns és intenzív kulturális program keretében került sor
–  idén első ízben – a

„Folyóiratok Éjszakája”

elnevezésű,
nagy érdeklődést, látogatottságot és részvételt élvező programra június 20-21 éjszakáján az

Iparművészeti Múzeumban.

Az ötletgazda és lebonyolító Múzeum több mint száz kulturális, tudományos, társadalmi, politikai, szakmai és generációs folyóirat sorában helyet biztosított az alapításának éppen
90. évfordulóját ünneplő

Theologiai Szemlének.

Az ökumenikus, tudományos szakfolyóiratot az est folyamán
Kádár Zsolt a szerkesztőbizottság elnöke,
Bóna Zoltán főszerkesztő,
Reuss András szerkesztőbizottsági tag
valamint a laptulajdonos
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkáraként
Fischl Vilmos képviselte.

A Paneldiszkusszióban

– a múlt, a jelen és a tervezett számok írásaira is utalva –
olyan témák is szóba kerültek, mint a halálbüntetés, keresztyénüldözés, migráció, vallásközi-párbeszéd etc..

A Folyóiratok Éjszakája

programon való aktív részvétel bizonyára nem csak a jeles évfordulóját megélő lap tekintélyét öregbítette, hanem a társadalmi jelenségekre adott teológiai reflexiók legitimitásának az elfogadását, sőt elvárását is talán erősítette.