Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Folyóiratok Éjszakája

 

 


A Múzeumok Éjszakája

című
impozáns és intenzív kulturális program keretében került sor
–  idén első ízben – a

„Folyóiratok Éjszakája”

elnevezésű,
nagy érdeklődést, látogatottságot és részvételt élvező programra június 20-21 éjszakáján az

Iparművészeti Múzeumban.

Az ötletgazda és lebonyolító Múzeum több mint száz kulturális, tudományos, társadalmi, politikai, szakmai és generációs folyóirat sorában helyet biztosított az alapításának éppen
90. évfordulóját ünneplő

Theologiai Szemlének.

Az ökumenikus, tudományos szakfolyóiratot az est folyamán
Kádár Zsolt a szerkesztőbizottság elnöke,
Bóna Zoltán főszerkesztő,
Reuss András szerkesztőbizottsági tag
valamint a laptulajdonos
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkáraként
Fischl Vilmos képviselte.

A Paneldiszkusszióban

– a múlt, a jelen és a tervezett számok írásaira is utalva –
olyan témák is szóba kerültek, mint a halálbüntetés, keresztyénüldözés, migráció, vallásközi-párbeszéd etc..

A Folyóiratok Éjszakája

programon való aktív részvétel bizonyára nem csak a jeles évfordulóját megélő lap tekintélyét öregbítette, hanem a társadalmi jelenségekre adott teológiai reflexiók legitimitásának az elfogadását, sőt elvárását is talán erősítette.