ELÉRHETŐSÉGEK, KAPCSOLATTARTÁSOK, MEGJELENÉSEK

 

THEOLOGIAI SZEMLE - Impresszum

Felelős kiadó:
Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa

Szerkesztőség:
Ökumenikus Tanács Irodája
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.
Telefon: 371-2690
Fax: 371-2691
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiadóhivatal:
A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Telefon: 386-8267, 386-8277

Index: 26 842
ISSN 0133 7599

Főszerkesztő:
dr. Bóna Zoltán

Szerkesztőségi bizottság elnöke:
dr. Kádár Zsolt

Tagjai:
Csepregi András dr.
Fekete Károly dr.
Háló Gyula
Szentirmai Róbert
Kodácsy Tamás dr.
Korányi András dr.
Szuhánszky T. Gábor
T. Németh László
Cartoletti Norbert

Olvasószerkesztő:
Jakab László Tibor

Nyomás és kötés:
HVG Press Kft.
Felelős vezető: Erényi Ágnes

Nyomdai előkészítés:
TIBUKTU Kiadó

Előfizethető a kiadóhivatalban, postautalványon, vagy átutalással a Református Kálvin Kiadó 11711034–20856731 számlájára.


Előfizetési díj egy évre: 6300,– Ft
Egyes szám ára: 1575,– Ft

Előfizetési díja nyugati terjesztésben befizethető a fenti forintszámlára.

Megjelenik negyedévenként

A Theologiai Szemle egyes számainak megjelenési ideje:

1. szám március 15.
3. szám szeptember 15.
2. szám június 15.
4. szám december 15.

A kéziratok leadása folyamatos: 2012. 03. 01.

A szerkesztőség közleménye

Kérjük kedves munkatársainkat, hogy szövegszerkesztővel készült írásaikat E-mailben Microsoft Word dokumentumban küldjék el szerkesztőségünkbe. A dokumentum mérete A/4-es álló formátum, 2,5 cm-es margóviszonyokkal. A kenyérszöveg 12 pontos Times New Roman betűtípusból legyen szedve, szimpla sorközzel, ezzel is megkönnyítve az előzetes terjedelemszámítást. Ha a dokumentum tartalmaz görög vagy héber írást is, úgy csatolják ezeket a betűtípus file-okat is az anyaghoz, ennek hiányában nem garantált az írás pontos megjelenítése. E-mail címünk: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Internet: http://theolszemle.meot.hu.
Az írás közlése nem jelenti azt, hogy a szerkesztőség a szerzővel mindenben egyetért. A cikkek tartalmáért minden szerző maga vállalja a felelősséget. Dokumentumok megőrzését, visszaküldését nem tudjuk vállalni."

 

„Az alábbiakban a Szerkesztőbizottság elnöknek, a főszerkesztőnek és az olvasó szerkesztőnek rövid életrajzi adatai olvashatók.”

 

Dr. Kádár Zsolt - önéletrajz
Dr. Kádár Zsolt a Theologiai Szemle Szerkesztőbizottság elnöke, református lelkipásztor, a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának főtitkára. 1953-ban Miskolcon született. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. A Debreceni Református Teológiai Akadémián 1972-1978 közötti tanulmányai végeztével nyert lelkészi oklevelet. Ösztöndíjasként 1980-tól Skóciában, 1991-től az Egyesült Államokban, Princeton-ban tanult. Teológiai magiszteri oklevelet 1992-ben Princeton-ban szerzett. Teológiai doktorrá (PhD) 1998-ban avatták Debrecenben. Lelkipásztorként Szilvásváradon, Miskolcon és Egerben szolgált. 2003-2012 között az Egervölgyi Egyházmegye esperese volt. Egyházi felsőoktatási intézményekben, Debrecenben és Budapesten tanított. Két szemeszterben az atlantai Columbia Teológiai Szeminárium vendégelőadója volt.


Dr. Bóna Zoltán - önéletrajz
Dr. Bóna Zoltán a Theologiai Szemle főszerkesztője, református lelkipásztor. 1956-ban Kiskunlacházán született. Középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végezte. A Budapesti Református Teológiai Akadémián 1975-1981 közötti tanulmányai végeztével nyert lelkészi oklevelet. Ösztöndíjasként 1981-82-ben az USA-ban, a Chicagoi McCormick Teológiai Szemináriumban szerzett magiszteri fokozatot (MATS)., majd 1992-ben az Atlantai Columbia Teológiai Szemináriumban teológiai doktorátust (D.Min). Lelkipásztorként Dunavarsányban és Délegyházán szolgál. 1991-98, majd 2005-2011 között a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkáraként, s így a Theologiai Szemle főszerkesztőjeként szolgált. 1987 óta magyarországi felelőse az atlantai Columbia Teológiai Szeminárium Alternative Context for Ministry programnak.


Jakab László Tibor - önéletrajz
Jakab László Tibor az Arad megyei Vadász községben született 1955. május 14-én. Középiskolai tanulmányait az aradi 3. számú líceumban, (ma Csiky Gergely Gimnázium) folytatta, ahol 1974-ben érettségizett. Ebben az esztendőben nyert felvételt az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézetbe Kolozsvárra, ahol 1981-ben sikeres lelkészképesítő vizsgát tett. Nagyváradon szentelték lelkipásztorrá. Pankotán, Karcagon, Bucsán, Cegléden, Nagykőrösön és Csurgón végzett lelkipásztori és/vagy hitoktatói szolgálatot. 2009. óta a nagyatádi egyházközség lelkipásztora. Mind a lelkipásztori szolgálat, mind a református oktatási rendszer intézményeiben eltöltött 16 esztendő sok szép feladatot és sok örömöt adott számára. 2007 óta a Theologiai Szemle és a Collegium Doctorum olvasószerkesztője. Tíz évig szerkesztette a Csurgói Harangszót. Jelenleg a Dunántúli Református Egyházkerületi bíróságnak és így a közgyűlésnek is a tagja.