DIGITALIZÁLT PÉLDÁNYOK

 

Kedves Olvasó!


A teológiai kutatások fontos eszköze a Theologiai Szemle 90 éves tudományos szolgálata, azon belül pedig az 1925 és 2009 közötti időszak repertóriuma. 1925-től 1990-ig terjedő időszak írásait egy kétkötetes, papír alapú dokumentum tartalmazza, 1991-től 2009-ig pedig digitálisan találhatók meg a művek a szerzők és a címek alapján.

A tavalyi 90 éves évforduló megünneplésének sorában a megkezdett úton újabb nagyobb lépésekre szántuk el magunkat, amely szándékok reménységünk szerint ebben az évben teljességre is jutnak. Az egyik ilyen szándék az, hogy a digitális repertórium kerüljön „naprakész” állapotba. A másik pedig az, hogy a teljes Theologiai Szemle anyag kerüljön digitalizálásra, és ily módon is kényelmesebbé téve a kutatást, legyen könnyedén elérhető online is.

A munka folyik, sőt 31 esztendő immáron feldolgozásra is került és az alábbiakban egy „türelmes gombnyomásra” szemünk elé tárulnak az újraindulás évétől 1988-ig publikálásra került tanulmányok, írások. Mondhatnánk, hogy a magyarországi teológiatörténetet illetően egyik legkritikusabb, ha nem a legkritikusabb időszak immáron könnyedén az íróasztalunkra idézhető.

Az egész vállalkozást nagy jelentőségűnek tekintjük, mindazonáltal e minősített korszaknak a megkönnyített elérhetősége minősítetten bír nagy jelentőséggel. Az embereknek nemcsak ítéleteik vannak, hanem előítéleteik is, vagy éppen akár elégtelen információk, akár túlzó dezinformációk alapján megelőlegezett ítéleteik is. A teológiával foglalkozók vagy az aziránt érdeklődök sem mindig képeznek kivételt ez alól. Ezért is fontos, hogy lássuk az 1958-ban újraindult Theologiai Szemle „szemléletét” illetve e szemlélet változását a rendszerváltozás előestéjéig. Nagy segítséget jelent e korszak olvasása az objektív kutatók számára is, de talán még nagyobb segítséget azok számára, akik az egyik kritikus véglet szerint úgy gondolják, hogy abban az időben csak a kommunista diktatúra által „instrumentalizált teológizálás” folyt és azok számára is, akik hasonlóan túlzó naivitással úgy vélik, hogy a teológiai tudományosság egy emelkedett szigetként képezett kivételt az egyébként módszeresen irányított szellemi és közélet palettáján.

Isten iránti hálával mondok köszönetet Szép Sándor somogyudvarhelyi református lelkipásztornak, aki sok időt és sok energiát fektet e munkába annak érdekében, hogy ez a terv megvalósuljon. A munka, mint látjuk ígéretesen halad.

Miközben köszönetet mondok a digitalizálásért, azt remélem, hogy ezzel a technikainak tűnő tettel a szó legigazabb értelmében az elmélyült és egyszersmind az emelkedett teológiai tudományosságot szolgáljuk.

Az Önmagát testben, írásban, lélekben és igazságban kijelentő Szentháromság Isten áldása kísérje e munka folytatását és azt a teológiai munkálkodást is, amely erre a weboldalra, mint hasznos forrásra tekint.

 

Budapest, 2016. július 4.

Dr. Bóna Zoltán
főszerkesztő