Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

THEOLOGIAI SZEMLE - Impresszum


Felelős kiadó:
Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa

Szerkesztőség:
Ökumenikus Tanács Irodája
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.
Telefon: 371-2690
Fax: 371-2691
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiadóhivatal:
A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Telefon: 386-8267, 386-8277

Index: 26 842
ISSN 0133 7599

Főszerkesztő:
dr. Bóna Zoltán

Szerkesztőségi bizottság elnöke:   
dr. Kádár Zsolt
   
Tagjai:    

Csepregi András dr.
Fekete Károly dr. 
Háló Gyula
Szentirmai Róbert
Kodácsy Tamás dr.
Korányi András dr.
Szuhánszky T. Gábor
T. Németh László
Cartoletti Norbert


Olvasószerkesztő:
Jakab László Tibor

Nyomás és kötés:
HVG Press Kft.
Felelős vezető: Erényi Ágnes

Nyomdai előkészítés:
TIBUKTU Kiadó

Előfizethető a kiadóhivatalban, postautalványon, vagy átutalással a Református Kálvin Kiadó 11711034–20856731 számlájára.


Előfizetési díj egy évre: 6300,– Ft
Egyes szám ára: 1575,– Ft

Előfizetési díja nyugati terjesztésben befizethető a fenti forintszámlára.

Megjelenik negyedévenként


A Theologiai Szemle egyes számainak megjelenési ideje:


1. szám március 15.
3. szám szeptember 15.
2. szám június 15.
4. szám december 15.

A kéziratok leadása folyamatos:     2012. 03. 01.

A szerkesztőség közleménye

Kérjük kedves munkatársainkat, hogy szövegszerkesztővel készült írásaikat E-mailben Microsoft Word dokumentumban küldjék el szerkesztőségünkbe. A dokumentum mérete A/4-es álló formátum, 2,5 cm-es margóviszonyokkal. A kenyérszöveg 12 pontos Times New Roman betűtípusból legyen szedve, szimpla sorközzel, ezzel is megkönnyítve az előzetes terjedelemszámítást. Ha a dokumentum tartalmaz görög vagy héber írást is, úgy csatolják ezeket a betűtípus file-okat is az anyaghoz, ennek hiányában nem garantált az írás pontos megjelenítése. E-mail címünk: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. . Internet: http://theolszemle.meot.hu.
Az írás közlése nem jelenti azt, hogy a szerkesztőség a szerzővel mindenben egyetért. A cikkek tartalmáért minden szerző maga vállalja a felelősséget. Dokumentumok megőrzését, visszaküldését nem tudjuk vállalni."

 

„Az alábbiakban a Szerkesztőbizottság elnöknek, a főszerkesztőnek és az olvasó szerkesztőnek rövid életrajzi adatai olvashatók.”