Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Dr. Bóna Zoltán - önéletrajz

Dr. Bóna Zoltán a Theologiai Szemle főszerkesztője, református lelkipásztor. 1956-ban Kiskunlacházán született. Középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végezte. A Budapesti Református Teológiai Akadémián 1975-1981 közötti tanulmányai végeztével nyert lelkészi oklevelet. Ösztöndíjasként 1981-82-ben az USA-ban, a Chicagoi McCormick Teológiai Szemináriumban szerzett magiszteri fokozatot (MATS)., majd 1992-ben az Atlantai Columbia Teológiai Szemináriumban teológiai doktorátust (D.Min). Lelkipásztorként Dunavarsányban és Délegyházán szolgál. 1991-98, majd 2005-2011 között a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkáraként, s így a Theologiai Szemle főszerkesztőjeként szolgált. 1987 óta magyarországi felelőse az atlantai Columbia Teológiai Szeminárium Alternative Context for Ministry programnak.