Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A MIGRÁCIÓ


A THEOLOGIAI SZEMLE FENNÁLLÁSÁNAK
90. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
RENDEZETT KONFERENCIA

MEÖT SZÉKHÁZ 2015. MÁJUS 22.


14:30  Nyitó áhítat: STEINBACH JÓZSEF  –    a  MEÖT elnöke

14:45  Köszöntő: KÁDÁR ZSOLT  – a szerkesztő bizottság elnöke   Moderátor: BÓNA ZOLTÁN – főszerkesztő 

14:50  Migráció a Bibliában, biblika teológiai alapvetés    ZSENGELLÉR JÓZSEF – KRE HTK dékán

15:10  A migráció az egyetemes és a magyar történelemben   MÉSZÁROS KÁLMÁN – egyháztörténész

15:30  Migráció, ökumené, vallásközi dialógus, interkulturalitás   BÉRES TAMÁS – egyetemi tanár

15:50  Szünet

16:00  A migráció Brüsszelből nézve   TORSTEN MORITZ

16:20  Migráció és biztonság   JUNGBERT BÉLA – nagykövet

16:40  Migráció és bevándorlás   SZÉP ÁRPÁD  – menekültügyi igazgató

17:00  Migráció a MRE aspektusából   KANIZSAI-NAGY DÓRA – misszióvezető

17:20  Tisztázó kérdések, hozzászólások

17:50  Zárszó: KALOTA JÓZSEF – érseki vikárius

Plakát letöltése