Tulajdonosi köszöntés

Igen tisztelt Olvasó!

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa nevében – úgy is, mint a Theologiai Szemle folyóirat tulajdonosának nevében – nagy örömmel köszöntjük nevezett folyóirat honlapjának minden kedves olvasóját.

Az Ökumenikus Tanács tanulmányi munkája számára mindig nagy segítséget jelentett a Theologiai Szemle forrásként és médiumként egyaránt. A Szemle és a Tanács azon túl, hogy a tudományos teológiai műhelymunkában óhatatlanul találkoznak abban is közösek, hogy az elmúlt 70 esztendőben történelmi és politikai korszakokon keresztül igyekeztek – kisebb nagyobb akadályoztatások közepette – szolgálni a közös teológiai eszmélődést, a közös krisztusi fellépést, tehát Krisztus népének és ügyének egységét, együttes megjelenését.

Hisszük, hogy ez a jövőben is így lesz. Az Ökumenikus Tanács a különböző bizottságaiban végez teológiai, missziói és szociáletikai munkát, amelyhez a legautentikusabb forrást és a legkézenfekvőbb médiumot továbbra is a Theologiai Szemle biztosítja.

Isten áldását kívánjuk a szerzőknek, a szerkesztőknek és a kiadónak a munkájára és minden kedves olvasó épülésére.

Steinbach József elnök

Dr. Fischl Vilmos főtitkár